جستجوی عنوان خدمت:

خدمات بر اساس بازدید
خدمات بر اساس نوع فعالیت
1-دریافت فیش حقوقی 1444
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-E سطح خدمت: استانی
2-سامانه فیش حقوقی کارکنان 1337
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-G سطح خدمت: ملی
سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران
3-فيش حقوقي 818
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-G سطح خدمت: استانی
اداره كل تبليغات اسلامي
4-ثبت نام متقاضیان اشتغال 688
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-G سطح خدمت:
اداره كل تعاون كاررفاه اجتماعي
5-دريافت كد پستي 497
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی
اداره پست
6-سامانه استخدامی دانشگاه 316
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-G سطح خدمت:
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
7-سامانه فیش حقوقی 313
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی
دانشگاه زابل
8-ليست دفاتر پيشخوان دولت 212
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-G سطح خدمت: شهری
استانداري
9-ارائه تسهيلات 202
فاز خدمت: تعاملي نوع خدمت: G-G سطح خدمت:
اداره كل تعاون كاررفاه اجتماعي
10-درخواست روشنایی معابر 183
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-C سطح خدمت: استانی
شركت توزيع برق
11-اتوماسیون اداری( تحت وب) 141
فاز خدمت: تعاملي نوع خدمت: G-G سطح خدمت: ملی
دانشگاه علوم پزشكي زابل
12-ثبت نام اینترنتی اسکان 131
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی
دانشگاه علوم پزشكي زابل
13-خدمات غیرحضوری موسسات 123
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی
اداره كل بيمه سلامت
14-نمومه فرم درخواست صدور سند مالكيت 111
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی
اداره كل اسناد و املاك
15-بازار الكترونيك 107
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-G سطح خدمت: ملی
اداره پست
16-تعرفه خدمات پزشکی 107
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-C سطح خدمت:
اداره كل بيمه سلامت
1-تجارت و صنعت 245 خدمت
اطلاع رسانی: 123 تعاملی: 19 تراکنشی: 59 یکپارچگی: 4
2-فرهنگ و هنر 55 خدمت
اطلاع رسانی: 20 تعاملی: 25 تراکنشی: 6 یکپارچگی: 0
3-انرژي 16 خدمت
اطلاع رسانی: 5 تعاملی: 3 تراکنشی: 1 یکپارچگی: 4
4-كشاورزي و محيط زيست 76 خدمت
اطلاع رسانی: 50 تعاملی: 15 تراکنشی: 9 یکپارچگی: 0
5-بهداشت و درمان 59 خدمت
اطلاع رسانی: 23 تعاملی: 17 تراکنشی: 10 یکپارچگی: 0
6-آموزش 51 خدمت
اطلاع رسانی: 24 تعاملی: 5 تراکنشی: 0 یکپارچگی: 0
7-مسكن و شهرسازي 9 خدمت
اطلاع رسانی: 8 تعاملی: 0 تراکنشی: 0 یکپارچگی: 0
8-علوم ، فناوري و ارتباطات 61 خدمت
اطلاع رسانی: 48 تعاملی: 2 تراکنشی: 7 یکپارچگی: 4
9-خانواده و جامعه 93 خدمت
اطلاع رسانی: 72 تعاملی: 4 تراکنشی: 11 یکپارچگی: 1
10-اشتغال و نيروي انساني 41 خدمت
اطلاع رسانی: 9 تعاملی: 6 تراکنشی: 12 یکپارچگی: 0
11-بانكداري ، بيمه و ماليات 110 خدمت
اطلاع رسانی: 65 تعاملی: 0 تراکنشی: 36 یکپارچگی: 6
12-راه ها و حمل و نقل 37 خدمت
اطلاع رسانی: 30 تعاملی: 6 تراکنشی: 0 یکپارچگی: 0
13-ويزا و مهاجرت 2 خدمت
اطلاع رسانی: 0 تعاملی: 0 تراکنشی: 0 یکپارچگی: 0
14-امور قضايي و قوانين 8 خدمت
اطلاع رسانی: 4 تعاملی: 0 تراکنشی: 0 یکپارچگی: 1
15-امور انتظامي 1 خدمت
اطلاع رسانی: 1 تعاملی: 0 تراکنشی: 0 یکپارچگی: 0
16-ايرانگردي و جهانگردي 2 خدمت
اطلاع رسانی: 0 تعاملی: 0 تراکنشی: 0 یکپارچگی: 0
کل خدمات موجود:  1067 خدمات دسته بندی نشده:  201

اطلاع رساني: ارئه كننده خدمت ، روند ارائه خدمت را به طور كامل از طريق شبكه در اختيار عموم قرار مي دهد

تعاملي :ارائه كننده خدمت، امكان تقاضاي شروع خدمت و رهگيري عمليات اجرايي خدمت را فراهم مي سازد

تراكنشي :خدمت گيرنده ميتواند با ارائه مدارك و مستندات تكميلي در طول ارائه خدمت مراجعات حضوري را به حداقل ممكن برساند

يكپارچگي :با يكپارچه سازي بين دستگاه هاي دولتي در خصوص مستنداتي كه در حالت عادي خدمت گيرنده ميبايستي از ساير دستگاهها تهيه و به دستگاه خدمت دهنده ارائه نمايد ، اطلاعات در اختيار ساير دستگاههاي مرتبط با خدمت مورد تقاضا ، به صورت خودكار و بدون نياز به درگيري خدمت گيرنده ، ارائه خواهد شد

   

این صفحه در2.1563ثانیه بار گذاری شد